Netflix ประกาศสร้าง Mini Series ของ The Witcher: Blood Origin โดยจะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ก่อนเกิด เหตุการณ์ใน Series The Witcher ในหนัง Netflix ซึ่งประกาศสร้างออกมา เพียง 6 Episode จบตอน
.
ตามรายงานระบุว่า Series Spin-Off ภาคนี้ จะเล่าเหตุการณ์ก่อนเกิด ใน Series Season แรก ในช่วง 1200 ปีก่อน ยังไม่ระบุว่าใครจะมารับบทนำใน Series เรื่องนี้ พร้อยยังไม่ระบุวันฉายในขณะนี้

 

ที่มา: NXOnNetflix , #TheWitcher #Netflix #คอหนังข้างห้อง

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here