อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 21 ระหว่าง 21-23 พฤษภาคม 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 21 ระหว่าง 21-23 พฤษภาคม 2021 อันดับ 5 Godzilla vs. Kong (Warner Bros.) รายได้  $1.43 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก $432.31 ล้านเหรียญ)   อันดับ4 Raya and the Last Dragon (Walt Disney Studios Motion Pictures) รายได้  $1.66...

อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 20 ระหว่าง 14-16 พฤษภาคม 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 20 ระหว่าง 14-16 พฤษภาคม 2021 อันดับ5 Raya and the Last Dragon (Walt Disney Studios Motion Pictures) รายได้  $1.71 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก  $107.78 ล้านเหรียญ)   อันดับ 4 Demon Slayer the Movie:...

อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 19 ระหว่าง 7-9 พฤษภาคม 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 19 ระหว่าง 7-9 พฤษภาคม 2021 อันดับ5 Raya and the Last Dragon (Walt Disney Studios Motion Pictures) รายได้  $1.86 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก  $105.48 ล้านเหรียญ) อันดับ 4 Godzilla vs. Kong (Warner Bros.) รายได้  $1.93...

อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 18 ระหว่าง 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 18 ระหว่าง 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2021 อันดับ5 Raya and the Last Dragon (Walt Disney Studios Motion Pictures) รายได้  $1.33 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก  $100.87 ล้านเหรียญ) อันดับ 4 Separation (Open...

อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 17 ระหว่าง 23-25 เมษายน 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 16 ระหว่าง 16-18 เมษายน 2021 อันดับ5 Raya and the Last Dragon (Walt Disney Studios Motion Pictures) รายได้  $1.68 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก  $111.91 ล้านเหรียญ)   อันดับ 4 NOBODY (Universal Pictures) รายได้  $1.86 ล้านเหรียญ...

อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 16 ระหว่าง 16-18 เมษายน 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 16 ระหว่าง 16-18 เมษายน 2021 อันดับ 5 Tom and Jerry (Warner Bros.) รายได้  $1.09 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก $101.37 ล้านเหรียญ)   อันดับ4 Raya and the Last Dragon (Walt Disney Studios Motion Pictures) รายได้  $1.90...

อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 15 ระหว่าง 9-11 เมษายน 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 15 ระหว่าง 9-11 เมษายน 2021 อันดับ 5 Voyagers (Lionsgate) รายได้เปิดตัว  $1.35 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก $1.35 ล้านเหรียญ) อันดับ4 Raya and the Last Dragon (Walt Disney Studios Motion Pictures) รายได้  $2.14 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก ...

อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 14 ระหว่าง 2-4 เมษายน 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 14 ระหว่าง 2-4 เมษายน 2021 อันดับ 5 Tom and Jerry (Warner Bros.) รายได้  $1.40 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก $93.50 ล้านเหรียญ) อันดับ4 Raya and the Last Dragon (Walt Disney Studios Motion Pictures) รายได้  $2.05...

อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 13 ระหว่าง 26-28 มีนาคม 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 13 ระหว่าง 26-28 มีนาคม 2021 อันดับ 5 The Courier (Roadside Attractions) รายได้  $1.04 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก $3.98 ล้านเหรียญ)   อันดับ 4 Chaos Walking (Lionsgate) รายได้  $1.18 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก $16.65 ล้านเหรียญ)   อันดับ 3 Tom and...

อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 12 ระหว่าง 19-21 มีนาคม 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 12 ระหว่าง 19-21 มีนาคม 2021 อันดับ 5 The Croods: A New Age (Universal Pictures) รายได้  $0.620 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก $160.03 ล้านเหรียญ) อันดับ 4 Chaos Walking (Lionsgate) รายได้  $1.92 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก $14.69...

อัพเดตล่าสุด

-โฆษณา-