[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง TRAIN TO BUSAN: PENINSULA  ทำรายได้ในไทยไปถึง 0.63 ล้านบาท (รวมรายได้ 43.89 ล้านบาท) อันดับที่ 2   INTERSTELLAR  รายได้ 0.22...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง TRAIN TO BUSAN: PENINSULA  ทำรายได้ในไทยไปถึง 1.40 ล้านบาท (รวมรายได้ 33 ล้านบาท) อันดับที่ 2   AVA ...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง TRAIN TO BUSAN: PENINSULA  ทำรายได้เปิดตัวในไทยไปถึง 4.44 ล้านบาท (รวมรายได้ 4.44 ล้านบาท) อันดับที่ 2   ฮักเถิดเทิง ...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง MY HERO academia Heroes Rising  ทำรายได้ในไทยไปถึง 0.22 ล้านบาท (รวมรายได้ 5.27 ล้านบาท) อันดับที่ 2   BLOOD QUANTUM ...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ ที่ 2-5 กรกฎาคม 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ ที่ 2-5 กรกฎาคม 2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง MY HERO academia Heroes Rising  ทำรายได้ในไทยไปถึง 3.20 ล้านบาท (รวมรายได้ 3.20 ล้านบาท) อันดับที่...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง พจมานสว่างคาตา  ทำรายได้ในไทยไปถึง 0.22 ล้านบาท (รวมรายได้ 4.42 ล้านบาท) อันดับที่ 2   BABA YAGA รายได้ 0.20 ล้านบาท (รวมรายได้...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ ที่ 4-7 มิถุนายน 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ ที่ 4-7 มิถุนายน 2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง พจมานสว่างคาตา  ทำรายได้ในไทยไปถึง 2.0 ล้านบาท (รวมรายได้ 3.12 ล้านบาท) อันดับที่ 2   สุขสันต์วันโสด LOW SWASON ...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ ที่ 12-15 มีนาคม 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ ที่ 12-15 มีนาคม 2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง  BLOODSHOT  ทำรายได้ในไทยไปถึง 8.09 ล้านบาท (รวมรายได้ 11.32 ล้านบาท) อันดับที่ 2   BRAHMS THE BOY II  รายได้เปิดัว...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง  BLOODSHOT  ทำรายได้ในไทยไปถึง 2.42 ล้านบาท (รวมรายได้ 5.65 ล้านบาท) อันดับที่ 2   BRAHMS THE BOY II  รายได้เปิดัว...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง  BLOODSHOT  ทำรายได้เปิดตัวในไทยไปถึง 3.23 ล้านบาท (รวมรายได้ 3.23 ล้านบาท) อันดับที่ 2   THE INVISIBLE MAN ...

อัพเดตล่าสุด