[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ ที่ 5-8 มีนาคม 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ ที่ 5-8 มีนาคม  2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง   THE INVISIBLE MAN  ทำรายได้เปิดตัวในไทยไปถึง 6.35 ล้านบาท (รวมรายได้ 6.35  ล้านบาท) อันดับที่ 2   ONWARD ...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง  THE INVISIBLE MAN  ทำรายได้เปิดตัวในไทยไปถึง 1.32 ล้านบาท (รวมรายได้ 1.32 ล้านบาท) อันดับที่ 2   ONWARD ...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม  2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง   SONIC THE HEDGEHOG  ทำรายได้เปิดตัวในไทยไปถึง 7.00 ล้านบาท (รวมรายได้ 7.00 ล้านบาท) อันดับที่ 2  ...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์  2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง   SONIC THE HEDGEHOG  ทำรายได้เปิดตัวในไทยไปถึง 1.96 ล้านบาท (รวมรายได้ 1.96 ล้านบาท) อันดับที่ 2   พี่นาค...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ที่ 20-23 กุมภาพันธ์  2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง   พี่นาค 2  ทำรายได้ในไทยไปถึง 16.02 ล้านบาท (รวมรายได้ 16.02 ล้านบาท) อันดับที่ 2   สุขสันต์วันโสด Low Season  รายได้ ...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์  2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง   พี่นาค 2  ทำรายได้เปิดตัวในไทยไปถึง 3.96 ล้านบาท (รวมรายได้ 3.96 ล้านบาท) อันดับที่ 2   สุขสันต์วันโสด Low...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ ที่ 13-16 กุมภาพันธ์  2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง   สุขสันต์วันโสด Low Season  ทำรายได้เปิดตัวในไทยไปถึง 14.70 ล้านบาท (รวมรายได้ 14.70 ล้านบาท) อันดับที่ 2   BIRDS OF...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์  2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง   สุขสันต์วันโสด Low Season  ทำรายได้เปิดตัวในไทยไปถึง 2.46 ล้านบาท (รวมรายได้ 2.46 ล้านบาท) อันดับที่ 2   BIRDS OF...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ ที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ ที่ 6-9 กุมภาพันธ์  2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง   BIRDS OF PREY  ทำรายได้ในไทยไปถึง 14.46 ล้านบาท (รวมรายได้ 14.46 ล้านบาท) อันดับที่ 2   1917 ...

[อัพเดต] รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ ที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ ที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์  2563  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่)   โดย อันดับที่ 1 เป็นภาพยนตร์เรื่อง   1917  ทำรายได้ในไทยไปถึง 10.51 ล้านบาท (รวมรายได้ 13.52 ล้านบาท) อันดับที่ 2 ...

อัพเดตล่าสุด