อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 23 ระหว่าง 4-10 มิถุนายน 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 23 ระหว่าง 4-10 มิถุนายน 2021 อันดับ 5 Wrath of Man (United Artists Releasing) รายได้  $1.94 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก $126.72 ล้านเหรียญ) อันดับ 4 Spirit Untamed (Universal Pictures) รายได้  $8.40 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก  $14.50...

อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ ระหว่าง 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ ระหว่าง 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2021 อันดับ5 Raya and the Last Dragon (Walt Disney Studios Motion Pictures) รายได้  $3.35 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก  $118.56 ล้านเหรียญ) อันดับ 4 Wrath of Man (United Artists...

อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 22 ระหว่าง 28-31 พฤษภาคม 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 22 ระหว่าง 28-31 พฤษภาคม 2021 อันดับ5 Raya and the Last Dragon (Walt Disney Studios Motion Pictures) รายได้  $2.57 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก  $128.46 ล้านเหรียญ)   อันดับ 4 Wrath of Man (United Artists...

อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 21 ระหว่าง 21-23 พฤษภาคม 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 21 ระหว่าง 21-23 พฤษภาคม 2021 อันดับ 5 Godzilla vs. Kong (Warner Bros.) รายได้  $1.43 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก $432.31 ล้านเหรียญ)   อันดับ4 Raya and the Last Dragon (Walt Disney Studios Motion Pictures) รายได้  $1.66...

อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 20 ระหว่าง 14-16 พฤษภาคม 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 20 ระหว่าง 14-16 พฤษภาคม 2021 อันดับ5 Raya and the Last Dragon (Walt Disney Studios Motion Pictures) รายได้  $1.71 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก  $107.78 ล้านเหรียญ)   อันดับ 4 Demon Slayer the Movie:...

อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 19 ระหว่าง 7-9 พฤษภาคม 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 19 ระหว่าง 7-9 พฤษภาคม 2021 อันดับ5 Raya and the Last Dragon (Walt Disney Studios Motion Pictures) รายได้  $1.86 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก  $105.48 ล้านเหรียญ) อันดับ 4 Godzilla vs. Kong (Warner Bros.) รายได้  $1.93...

อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 18 ระหว่าง 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 18 ระหว่าง 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2021 อันดับ5 Raya and the Last Dragon (Walt Disney Studios Motion Pictures) รายได้  $1.33 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก  $100.87 ล้านเหรียญ) อันดับ 4 Separation (Open...

[Weekly] อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในไทย รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 22-25 เมษายน 2021

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ที่ 22-25 เมษายน 2021  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่) อันดับที่ 1 MORTAL KOMBAT  ทำรายได้ 0.54 ล้านบาท (รวมรายได้ 10.12 ล้านบาท) อันดับที่ 2 NOBODY  ทำรายได้ 0.50  ล้านบาท (รวมรายได้ 3.50 ล้านบาท) ...

อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 17 ระหว่าง 23-25 เมษายน 2021

0
5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกา รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 16 ระหว่าง 16-18 เมษายน 2021 อันดับ5 Raya and the Last Dragon (Walt Disney Studios Motion Pictures) รายได้  $1.68 ล้านเหรียญ (รวมทั่วโลก  $111.91 ล้านเหรียญ)   อันดับ 4 NOBODY (Universal Pictures) รายได้  $1.86 ล้านเหรียญ...

[Weekly] อัพเดต 5 อันดับหนังทำเงินสูงสุดในไทย รายได้ประจำสัปดาห์ที่ 13-18 เมษายน 2021

0
อัพเดต  รายได้ 5 อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในไทยประจำสุดสัปดาห์ที่ 13-18 เมษายน 2021  (เฉพาะกรุงเทพฯปริมณฑลและเชียงใหม่) อันดับที่ 1 MORTAL KOMBAT  ทำรายได้ 3.04 ล้านบาท (รวมรายได้ 9.03 ล้านบาท) อันดับที่ 2 SEOBOK  ทำรายได้ 2.54 ล้านบาท (รวมรายได้ 3.02...

อัพเดตล่าสุด

-โฆษณา-